Błaszczak , Łukasz. 2022. „Model sądowej Kontroli Decyzji Administracyjnych (na przykładzie Spraw Z Zakresu Ochrony Konkurencji I konsumentów Oraz postępowań regulacyjnych). Postulaty De Lege Ferenda”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 5(57)/2022 (grudzień):256-78. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.09.