Konieczna, Kinga. 2022. „Aktualności Z działalności Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(53)/2022 (marzec):67-77. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.04.