Petasz, Paweł. 2019. „Okoliczności Przedmiotowe Czynu Jako Podstawa Ustalenia Zamiaru Dokonania przestępstwa zabójstwa Z Art. 148 § 1 k.k. Z 1997 r.: Wyrok Sądu Apelacyjnego W Warszawie Z Dnia 2 Czerwca 2017 r., II AKa 137 17”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(41)/2019 (styczeń):98-105. https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5297.