Skwarcow, Marek Skwarcow. 2019. „Uchylenie Wyroku sądu odwoławczego Na Skutek Skargi Nadzwyczajnej oskarżyciela Publicznego: Wyrok Sądu Najwyższego Z Dnia 28 Sierpnia 2018 r., III KS 19/18”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(41)/2019 (styczeń):91-97. https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5296.