Gruszecki, Krzysztof. 2019. „Przeprowadzenie Oceny oddziaływania Na środowisko W Odniesieniu Do Realizacji Tylko Planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać Na środowisko, a Nie oczywiście Już Zrealizowanych: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 10 Listopada 2015 r., II OSK 542 14”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(41)/2019 (styczeń):43-53. https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5292.