BŁASZCZAK , Łukasz. Model sądowej kontroli decyzji administracyjnych (na przykładzie spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz postępowań regulacyjnych). Postulaty de lege ferenda. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 5(57)/2022, p. 256–278, 2022. DOI: 10.26881/gsp.2022.s.09. Disponível em: https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/7603. Acesso em: 26 maj. 2024.