KRZESIŃSKA, D. . Obraza uczuć religijnych: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., I KZP 12/12. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 1(41)/2019, p. 117–123, 2019. Disponível em: https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5299. Acesso em: 21 wrz. 2023.