PETASZ, Paweł. Okoliczności przedmiotowe czynu jako podstawa ustalenia zamiaru dokonania przestępstwa zabójstwa z art. 148 § 1 k.k. z 1997 r.: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2017 r., II AKa 137/17. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 1(41)/2019, p. 98–105, 2019. Disponível em: https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5297. Acesso em: 26 maj. 2024.