ROLIŃSKA, Marika. Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez wzgląd na zasady współżycia społecznego: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 110/17. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 1(41)/2019, p. 67–75, 2019. Disponível em: https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5295. Acesso em: 26 maj. 2024.