GRUSZECKI, Krzysztof. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do realizacji tylko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a nie oczywiście już zrealizowanych: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2015 r., II OSK 542/14. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 1(41)/2019, p. 43–53, 2019. Disponível em: https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5292. Acesso em: 26 maj. 2024.