Płaziuk, J. (2023). Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wpływ COVID-19 na wymiar sprawiedliwości. Studium przypadku i sugerowane rozwiązania”, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (sprawozdanie). Gdańskie Studia Prawnicze, (1(58)/2023), 254–263. Pobrano z https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/8785