Gajda-Roszczynialska, K. (2023). Model kontroli konstytucyjności ustaw i możliwość zawieszenia postępowania cywilnego z uwagi na toczące się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(58)/2023), 226–236. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.14