Błaszczak , Łukasz . (2022). Model sądowej kontroli decyzji administracyjnych (na przykładzie spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz postępowań regulacyjnych). Postulaty de lege ferenda. Gdańskie Studia Prawnicze, (5(57)/2022), 256–278. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.09