Walasik , M. . (2022). Profil i zakres postępowania nieprocesowego. Gdańskie Studia Prawnicze, (5(57)/2022), 67–97. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.03