Konieczna, K. (2022). Aktualności z działalności Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(53)/2022), 67–77. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.04