Krzesińska, D. . (2019). Obraza uczuć religijnych: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., I KZP 12/12. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(41)/2019), 117–123. Pobrano z https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5299