Petasz, P. . (2019). Okoliczności przedmiotowe czynu jako podstawa ustalenia zamiaru dokonania przestępstwa zabójstwa z art. 148 § 1 k.k. z 1997 r.: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2017 r., II AKa 137/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(41)/2019), 98–105. Pobrano z https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5297