Skwarcow, M. S. (2019). Uchylenie wyroku sądu odwoławczego na skutek skargi nadzwyczajnej oskarżyciela publicznego: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2018 r., III KS 19/18. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(41)/2019), 91–97. Pobrano z https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5296