Rolińska, . M. . (2019). Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez wzgląd na zasady współżycia społecznego: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 110/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(41)/2019), 67–75. Pobrano z https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5295