(1)
Gajda-Roszczynialska, K. Model Kontroli konstytucyjności Ustaw I możliwość Zawieszenia postępowania Cywilnego Z Uwagi Na toczące Się postępowanie Przed Trybunałem Konstytucyjnym. GSP 2023, 226-236.