(1)
Błaszczak , Łukasz . Model sądowej Kontroli Decyzji Administracyjnych (na przykładzie Spraw Z Zakresu Ochrony Konkurencji I konsumentów Oraz postępowań regulacyjnych). Postulaty De Lege Ferenda. GSP 2022, 256-278.