(1)
Arkuszewska , A. . Pozasądowe Metody rozwiązywania sporów – Mediacja I Arbitraż W Modelu Kodeksu postępowania Cywilnego. GSP 2022, 207-224.