(1)
Walasik , M. . Profil I Zakres postępowania Nieprocesowego. GSP 2022, 67-97.