(1)
Krzesińska, D. . Obraza Uczuć Religijnych: Uchwała Sądu Najwyższego Z Dnia 29 Października 2012 r., I KZP 12/12. GSP 2019, 117-123.