(1)
Petasz, P. . Okoliczności Przedmiotowe Czynu Jako Podstawa Ustalenia Zamiaru Dokonania przestępstwa zabójstwa Z Art. 148 § 1 k.k. Z 1997 r.: Wyrok Sądu Apelacyjnego W Warszawie Z Dnia 2 Czerwca 2017 r., II AKa 137 17. GSP 2019, 98-105.