(1)
Rolińska, . M. . Uchylenie Się Od skutków Prawnych niezłożenia W Terminie oświadczenia O Odrzuceniu Spadku Przez wzgląd Na Zasady współżycia społecznego: Uchwała Sądu Najwyższego Z Dnia 15 Marca 2018 r., III CZP 110 17. GSP 2019, 67-75.