(1)
Gruszecki, K. . Przeprowadzenie Oceny oddziaływania Na środowisko W Odniesieniu Do Realizacji Tylko Planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać Na środowisko, a Nie oczywiście Już Zrealizowanych: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 10 Listopada 2015 r., II OSK 542 14. GSP 2019, 43-53.