[1]
Płaziuk, J. 2023. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wpływ COVID-19 na wymiar sprawiedliwości. Studium przypadku i sugerowane rozwiązania”, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (sprawozdanie). Gdańskie Studia Prawnicze. 1(58)/2023 (mar. 2023), 254–263.