[1]
Gajda-Roszczynialska, K. 2023. Model kontroli konstytucyjności ustaw i możliwość zawieszenia postępowania cywilnego z uwagi na toczące się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(58)/2023 (mar. 2023), 226–236. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.14.