[1]
Błaszczak , Łukasz . 2022. Model sądowej kontroli decyzji administracyjnych (na przykładzie spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz postępowań regulacyjnych). Postulaty de lege ferenda. Gdańskie Studia Prawnicze. 5(57)/2022 (grudz. 2022), 256–278. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.09.