[1]
Arkuszewska , A. 2022. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – mediacja i arbitraż w modelu kodeksu postępowania cywilnego. Gdańskie Studia Prawnicze. 5(57)/2022 (grudz. 2022), 207–224. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.08.