[1]
Konieczna, K. 2022. Aktualności z działalności Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(53)/2022 (mar. 2022), 67–77. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.04.