[1]
Krzesińska, D. 2019. Obraza uczuć religijnych: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., I KZP 12/12. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(41)/2019 (sty. 2019), 117–123.