[1]
Petasz, P. 2019. Okoliczności przedmiotowe czynu jako podstawa ustalenia zamiaru dokonania przestępstwa zabójstwa z art. 148 § 1 k.k. z 1997 r.: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2017 r., II AKa 137/17. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(41)/2019 (sty. 2019), 98–105.