[1]
Skwarcow, M.S. 2019. Uchylenie wyroku sądu odwoławczego na skutek skargi nadzwyczajnej oskarżyciela publicznego: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2018 r., III KS 19/18. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(41)/2019 (sty. 2019), 91–97.