[1]
Rolińska, .M. 2019. Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez wzgląd na zasady współżycia społecznego: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 110/17. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(41)/2019 (sty. 2019), 67–75.